Ondernemersnetwerk

Hallo allemaal, wij zijn de oprichters van de website, ondernemersontwikkelnetwerk.nl. Deze website is bestemd voor alle ondernemers die als doel hebben om de effectiviteit van de bedrijfsactiviteiten van hun leden te vergroten. Bij ons maken wij geen onderscheid tussen formeel of informeel georganiseerde ondernemers. We zeggen daarom  met trots ook dat deze website bestemd is “for the entrepeneurs, by the entrepeneurs.”

Onze doel

Als ondernemers weten wij hoe moeilijk het kan zijn om zelf de effectiviteit van je bedrijf te vergroten. We weten ook hoe lastig het kan zijn om dit te doen zonder steun. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om deze website op te richten. Door gebruik te maken van onze website kan je jezelf in staat stellen om te communiceren met andere ondernemers die te kampen hebben met dezelfde obstakels als jij. Je kan zodoende ook in contact komen met meer ervaren ondernemers die je misschien een stukje advies kunnen bieden. Wij hopen dat je hierdoor samen met andere ondernemers tot een kwalitatief goede oplossing komt voor het versterken van je bedrijf.

Het belang van interactie tussen ondernemers

Niet een ieder gaat een tweede Steve Jobs, Bill Gates of Pierre Omidyar kunnen zijn, maar door regelmatig te interacteren met andere ondernemers kan je ervoor zorgen dat je je kennis en vaardigheden als ondernemer versterkt. Zo kan je als gevolg krijgen dat jouw bedrijf kwalitatief goed functioneert en een ieder weet dat de werknemers bij een kwalitatief goed functionerend bedrijf beter gemotiveerd zijn om te werken. Dit zorgt op zijn beurt voor meer winst voor het bedrijf zelf. Gemotiveerde werknemers zijn bovendien ook goed-functionerende leden van de samenleving en dat kunnen we zien als een win-win situatie voor een ieder.

Het effect van onze website

Naarmate je meer communiceert met andere ondernemers zal je opmerken dat jij ook beter gaat denken en handelen als ondernemer. Zo hebben wij het effect van deze website zelf ervaren. En naarmate je beter denkt en handelt als ondernemer ga je minder ervaren ondernemers beter kunnen begeleiden in hun traject in het ondernemerschap. Zo kunnen wij ondernemers beter uitkijken voor elkaar. Wij hebben ook opgemerkt dat er een zekere mate van eenheid is onstaan tussen de gebruikers van onze site. Indirect hebben we dus gezorgd voor een aparte gemeenschap die uitsluitend bestemd is voor ondernemers. Natuurlijk zeggen we niet dat alleen ondernemers gebruik kunnen maken van deze website. Een ieder is welkom om de wereld van de ondernemers te bezichtigen. Op zo een manier kunnen we ervoor zorgen dat meerdere mensen gemotiveerd raken om te functioneren als ondernemer.

Geen focus op competitie

Tussen ondernemers is er ook sprake van competitie, maar wij hebben besloten om de focus meer te leggen op de samenwerking aangezien wij vinden dat deze veel meer nodig. We hopen dat jij als ondernemer ook het belang hierin ziet.

Tot slot

Wij zien onze website dus als iets belangrijks voor alle ondernemers en we hopen dat jij het nut ervan ook ziet nadat je dit hebt gelezen. We kijken ernaar uit om jou te hebben als lid te hebben van onze site. We doen je de groet en hopen je snel weer terug te zien.